Ackord till Deck The Halls

Text och ackord till den traditionella engelska julsången Deck The Halls.

Text med ackord

Ackordanalys till Deck The Halls i tonarten D.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Ackorddiagram

Gitarrackord till Deck The Halls (ackord) i en ackordkarta.
Gitarrackord till Deck The Halls (ackord).

Ackordanalys

Deck The Halls - traditionell.

Vers 1

Deck the halls with boughs of holly. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. 'Tis the sea - son to be jolly. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Don we now our gay appar - el. Fa - la - la - la - la - la - la. Troll the an - cient Yule - tide carol. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Vers 2

See the bla - zing Yule be - fore us. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Strike the harp and join the chorus. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Follow me in merry mea - sure. Fa - la - la - la - la - la - la. While   I tell of Yule - tide treasure. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Vers 3

Fast a - way the old year passes. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Hail the new, ye lads and lasses. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Sing we joyous, all to-geth - er. Fa - la - la - la - la - la - la. Heed - less of the wind and weather. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Se också