Ackord till Deck The Halls

Text och ackord till den traditionella engelska julsången Deck The Halls.

Text med ackord

Ackordanalys till Deck The Halls i tonarten D.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet E7.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet Bm.
Grepptabell för gitarrackordet Bm7.
Grepptabell för gitarrackordet F#m.
Grepptabeller för ackorden till Deck The Halls (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1

Deck the halls with boughs of holly. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. 'Tis the sea - son to be jolly. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Don we now our gay appar - el. Fa - la - la - la - la - la - la. Troll the an - cient Yule - tide carol. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Vers 2

See the bla - zing Yule be - fore us. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Strike the harp and join the chorus. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Follow me in merry mea - sure. Fa - la - la - la - la - la - la. While   I tell of Yule - tide treasure. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Vers 3

Fast a - way the old year passes. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Hail the new, ye lads and lasses. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la. Sing we joyous, all to-geth - er. Fa - la - la - la - la - la - la. Heed - l ess of the wind and weather. Fa - la - la - la - la - la - la - la - la.

Se också