Ackord till Gläns över sjö och strand

Text och ackord till den klassiska julpsalmen Gläns över sjö och strand, även kallad Betlehems stjärna.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Om

  • Gläns över sjö och strand är en dikt av Viktor Rydberg från 1891.
  • Den melodi som återges nedan komponerades av Alice Tegnér 1893.
  • Psalmen kallas också Betlehems stjärna.
  • Text: Viktor Rydberg (1828–1895).
  • Musik: Alice Tegnér (1864–1943).

Gläns över sjö och strand i F (medium)

Ackordanalys till Gläns över sjö och strand i tonarten F.

Vers 1 (medium)

  Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Österland tän - des av Her - ran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. Barnen och herdarna följa dig gär - na, strålande stjär - na, strålande stjärna.

Vers 2 (medium)

  Natt över Judaland, natt över Sion. Borta vid västerrand slock - nar O - ri - on. Herden, som sover trött, barnet, som slumrar sött, vakna vid underbar korus av rös - ter, skåda en här - ligt klar stjärna i öster.

Vers 3 (medium)

  Gånga från lamm och hem, sökande Eden. Stjärnan från Betlehem vi - sar dem le - den, fram genom hindrande jordiska fäng - sel, hän till det glindrande lustgårdens stäng - sel, hän till det glind - ran - de lustgårdens stängsel.

Vers 4 (medium)

  Armar där sträckas dem, läppar där viska, viska och räckas dem, lju - va och fris - ka: "Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem." Barnen och herdarna följa dig gär - na, strålande stjär - na, strålande stjärna.

Gläns över sjö och strand i F (avancerad)

Avancerad ackordanalys till Gläns över sjö och strand i tonarten F.

Vers 1 (avancerad)

  Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Öster - land tän - des av Her - ran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem.   Bar - nen och herdarna följa dig gär - na, strå lande stjär - na, strålan - de stjärna.

Vers 2 (avancerad)

  Natt över Judaland, natt över Sion. Borta vid väster - rand slock - nar O - ri - on. Herden, som sover trött, barnet, som slumrar sött,   vak - na vid underbar korus av rös - ter, skå - da en här - ligt klar stjärna i öster.

Vers 3 (avancerad)

  Gånga från lamm och hem, sökande Eden. Stjärnan från Betle - hem vi - sar dem le - den, fram genom hindrande jordiska fäng sel,   hän till det glindrande lustgår - dens stäng - - sel, hän till det glind - ran - de lustgår - dens stängsel.

Vers 4 (avancerad)

  Armar där sträckas dem, läppar där viska, viska och räckas dem, lju - va och fris - ka: "Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem."   Bar - nen och herdarna följa dig gär - na, strå lande stjär - na, strålan - de stjär - na.

Se också