Ackord till Gläns över sjö och strand

Text och ackord till den klassiska julpsalmen Gläns över sjö och strand, även kallad Betlehems stjärna.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Om

 • Gläns över sjö och strand är en dikt av Viktor Rydberg från 1891.
 • Den melodi som återges nedan komponerades av Alice Tegnér 1893.
 • Psalmen kallas också Betlehems stjärna.
 • Text: Viktor Rydberg (1828–1895).
 • Musik: Alice Tegnér (1864–1943).

Gläns över sjö och strand i F (medium)

Ackordanalys till Gläns över sjö och strand i tonarten F.

Grepptabell för gitarrackordet C7.
Grepptabell för gitarrackordet F.
Grepptabell för gitarrackordet Dm.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabell för gitarrackordet Gm.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet E7.
Grepptabell för gitarrackordet Bb.
Grepptabell för gitarrackordet F7.
Grepptabeller för ackorden till Gläns över sjö och strand (ackord).

 • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
 • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
 • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
 • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (medium)

  Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Österland tän - des av Her - ran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. Barnen och herdarna följa dig gär - na, strålande stjär - na, strålande stjärna.

Vers 2 (medium)

  Natt över Judaland, natt över Sion. Borta vid västerrand s lock - nar O - ri - on. Herden, som sover trött, barnet, som slumrar sött, vakna vid underbar korus av rös - ter, skåda en här - ligt klar stjärna i öster.

Vers 3 (medium)

  Gånga från lamm och hem, sökande Eden. Stjärnan från Betlehem vi - sar dem le - den, fram genom hindrande jordiska fäng - sel, hän till det glindrande lustgårdens stäng - sel, hän till det glind - ran - de lustgårdens stängsel.

Vers 4 (medium)

  Armar där sträckas dem, läppar där viska, viska och räckas dem, lju - va och fris - ka: " Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem." Barnen och herdarna följa dig gär - na, strålande stjär - na, strålande stjärna.

Gläns över sjö och strand i F (avancerad)

Avancerad ackordanalys till Gläns över sjö och strand i tonarten F.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet C7.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet D6.
Grepptabell för gitarrackordet Dm.
Grepptabell för gitarrackordet Dm6.
Grepptabell för gitarrackordet E7.
Grepptabell för gitarrackordet E7/B.
Grepptabell för gitarrackordet Eb.
Grepptabell för gitarrackordet Ebm/Gb.
Grepptabell för gitarrackordet Ebm/Bb.
Grepptabell för gitarrackordet F.
Grepptabell för gitarrackordet F7.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet Gm.
Grepptabell för gitarrackordet Gm/Bb.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabell för gitarrackordet Bb.
Grepptabell för gitarrackordet Bb/F.
Grepptabell för gitarrackordet Bbdim/F.
Grepptabeller för ackorden till Gläns över sjö och strand (ackord).

 • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
 • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
 • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
 • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (avancerad)

  Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Öster - land tän - des av Her - ran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem.   Bar - nen och herdarna följa dig gär - na, strå lande stjär - na, strålan - de stjärna.

Vers 2 (avancerad)

  Natt över Judaland, natt över Sion. Borta vid väster - rand slock - nar O - ri - on. Herden, som sover trött, barnet, som slumrar sött,   vak - na vid underbar korus av rös - ter, skå - da en här - ligt klar stjärna i öster.

Vers 3 (avancerad)

  Gånga från lamm och hem, sökande Eden. Stjärnan från Betle - hem vi - sar dem le - den, fram genom hindrande jordiska fäng sel,   hän till det glindrande lustgår - dens stäng - - sel, hän till det glind - ran - de lustgår - dens stängsel.

Vers 4 (avancerad)

  Armar där sträckas dem, läppar där viska, viska och räckas dem, lju - va och fris - ka: " Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem."   Bar - nen och herdarna följa dig gär - na, strå lande stjär - na, strålan - de stjär - na.

Se också