Ackord till Jul, jul, strålande jul

Text och ackord till den klassiska julsången Jul, jul, strålande jul.

Om

  • Text: Edvard Evers (1853–1919).
  • Musik: Gustaf Nordqvist (1846–1949).

Jul, jul, strålande jul i D (medium)

Ackordanalys till Jul, jul, strålande jul i tonarten D.

Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet F#.
Grepptabell för gitarrackordet F#m.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet Gm.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet Bm.
Grepptabeller för ackorden till Jul, jul, strålande jul (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (medium)

Jul, jul, strålande jul, glans över vita sko - gar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm, som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid! Jul, jul, strålande jul, glans över vi - ta sko - gar!

Vers 2 (medium)

Kom, kom, signade jul! Sänk dina vita ving - ar över stridernas blod och larm, över all suckan ur människo - barm, över de släkten om till ro, över de ungas dagande bo! Kom, kom, signade jul, sänk dina vi - ta ving - ar!

Jul, jul, strålande jul i D (avancerad)

Avancerad ackordanalys till Jul, jul, strålande jul i tonarten D.

Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D/F#.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet Em6.
Grepptabell för gitarrackordet Em6/G.
Grepptabell för gitarrackordet Em6/D.
Grepptabell för gitarrackordet F#.
Grepptabell för gitarrackordet F#m.
Grepptabell för gitarrackordet F#m/A.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet G/D.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet Bm.
Grepptabell för gitarrackordet Gm6/D.
Grepptabeller för ackorden till Jul, jul, strålande jul (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (avancerad)

Jul, jul, strålande jul, glans över vita sko - gar, himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm, som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid! Jul, jul, strålande jul, glans över vi - ta sko - gar!

Vers 2 (avancerad)

Kom, kom, signade jul! Sänk dina v ita ving - ar över stridernas blod och larm, över all suckan ur människo - barm, över de släkten om till ro, över de ungas dagande bo! Kom, kom, signade jul, sänk dina vi - ta ving - ar!

Se också