Ackord till Nu är det jul igen

Om

  • Text och musik: Traditionell.

Nu är det jul igen i C

Ackordanalys til nu är det jul igen i tonarten C för gitarr och piano. Grepptabeller för gitarr.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet Dm.
Grepptabell för gitarrackordet F.
Grepptabell för gitarrackordet G7.
Grepptabeller för ackorden till Nu är det jul igen (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.


Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska.


Det var inte sant och det var inte sant, för där mellan kommer fas ta. Det var inte sant och det var inte sant, för där mellan kommer fas ta.

Se också