Ackord till Nu tändas tusen juleljus

Text och ackord till julsången Nu tändas tusen juleljus.

Om

Fakta om Nu tändas tusen juleljus.

  • Text och musik: Emmy Köhler (1858–1925).
  • Publicerad första gången 1898.

Nu tändas tusen juleljus i G

Nu tändas tusen juleljus i tonarten G.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Ackordanalys

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabeller för ackorden till Nu tändas tusen juleljus (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers1

Nu tändas tusen ju - le - ljus jordens mörka rund, och tusen, tusen stråla ock himlens djupblå grund.

Vers2

Och över stad och land i kväll går julens glada bud, att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsa - re och G ud.

Vers3

Du stjärna över Bet - le - hem, o, låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus.

Vers4

I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid, en stråle av Guds kärleks ljus i signad jule - tid.

Se också