Ackord till O Come All Ye Faithful

Text och ackord till den traditionella engelska julsången O Come All Ye Faithful (Adeste Fideles).

Om

 • Text: John Francis Wade.
 • Engelsk översättning: Frederick Oakeley.

Lättspelad i G

Lättspelad ackordanalys till O Come All Ye Faithful i tonarten G.

Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabeller för ackorden till O Come All Ye Faithful (ackord).

 • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
 • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
 • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
 • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (lätt)

O come, all ye faithful joyful and trium - phant, O come y e, oh c ome ye to Be - thle - hem. Come and be - hold Him born the king of angels;


O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us a - dore Him Chr - ist the Lord!

Vers 2 (lätt)

Sing, Choirs of angels, sing in exulta - tion, sing all ye citizens of hea - ven a - bove! Glory to God   Glory in the highest;


O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us a - dore Him Chr - ist the Lord!

Vers 3 (lätt)

Yea, Lord we greet thee, born this happy mor - ning, Jes - us to thee be all glo - ry gi - ven. Word of the Fath - er now in flesh ap - pearing.


O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us a - dore Him Chr - ist the Lord!

Mellan i G

Mellanavancerad ackordanalys till O Come All Ye Faithful i tonarten G. För gitarr och piano.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabeller för ackorden till O Come All Ye Faithful (ackord).

 • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
 • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
 • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
 • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (mellan)

O, come, all ye faithful, joy - ful and tri -   um - phant! O, come ye, oh, come ye to Beth - le - hem; Come and be - hold him born the king of angels:


O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him,   Chri - st the Lord.

Vers 2 (mellan)

Highest, most holy, light of light et - er - nal, born of a virgin, a mor - tal he comes; Son of the Fa - ther now in flesh ap - pearing!


O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him,   Chri - st the Lord.

Vers 3 (mellan)

Sing, choirs of angels, sing in ex - ul - ta - tion, sing, all ye citizens of heav - en a - bove! Glo - ry to God   in the hig - he - st:


O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him,   Chri - st the Lord.

Vers 4 (mellan)

Yea, Lord, we greet thee, born this hap - py mor - ning; Jesus, to thee be glo - ry giv - en! word of the Fath - er, now in flesh ap - pearing!


O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him, O, come, let us a - dore him,   Chri - st the Lord.

Avancerad i G

Avancerad ackordanalys till O Come All Ye Faithful i tonarten G. För gitarr och piano.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D/A.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet D7sus4.
Grepptabell för gitarrackordet Am7.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet Em7.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet A.
Grepptabell för gitarrackordet A7.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabeller för ackorden till O Come All Ye Faithful (ackord).

 • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
 • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
 • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
 • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (avancerad)

O come, all ye faithful, joy - ful and tri - um - phant! O come   ye, O come   ye to Beth - lehem; Come and be - hold   Him born the King of an - gels:


O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him,   Christ   the Lord.

Vers 2 (avancerad)

Sing, choirs of angels, sing in ex - ul - ta - tion,   sing,   all ye cit - i - zens of heaven   above! Glo - ry to God     in   the   high - est:


O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him,   Christ   the Lord.

Vers 3 (avancerad)

Yea, Lord, we greet thee, born this hap - py morn - ing;   Je - sus, to thee     be glo - ry given! Word of the Fa   - ther, now in flesh ap - pear - ing!


O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him, O come, let us a - dore Him,   Christ   the Lord.