Ackord till O helga natt (Adams julsång)

Text och ackord till den traditionella engelska julsången O helga natt.

Om O helga natt

  • Kallas också Adams julsång.
  • Svensk text: Augustin Kock.
  • Text och musik till franska originalet: Adolphe Adam.

Text och ackord

O helga natt i tonarten C.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet C/E.
Grepptabell för gitarrackordet C/G.
Grepptabell för gitarrackordet C6.
Grepptabell för gitarrackordet Dm.
Grepptabell för gitarrackordet Dm/F.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet Em/B.
Grepptabell för gitarrackordet F.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet G7.
Grepptabell för gitarrackordet G7/B.
Grepptabell för gitarrackordet G7/F.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabell för gitarrackordet B7.
Grepptabeller för ackorden till O helga natt (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1

  O helga natt, o helga stund för världen, då Guda - mänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går genom världen, och ljuset skimrar över land och hav.


Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. O hel - ga natt,   du fräls - ning åt oss gav.       O hel   - ga natt,   du frälsning åt oss gav.

Vers 2

  Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är. Uti din slav du ser en älskad bro - der, och se, din ovän ka bli dig så kär. Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. O hel   - ga natt,   du fräls - ning åt oss gav.       O hel   - ga natt,   du frälsning åt oss gav.

Utro

F Dm | G7/B C Dm | C/G G7 | C | C

Se också