Ackord till Staffansvisan

Text och ackord till den klassiska luciasången Staffansvisan som börjar med orden Staffan var en stalledräng.

Om

  • Text och Musik: Traditionell.

Staffansvisan i Em

Staffansvisan i tonarten Em för gitarr och piano. Grepptabeller för gitarr.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet Em.
Grepptabell för gitarrackordet Em/B.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabell för gitarrackordet B7.
Grepptabeller för ackorden till Staffansvisan (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1

Staffan var en stalledräng. Vi tackom nu så gär - na. Han vattna’ sina fålar fem. Allt för den ljusa stjär - nan. Ingen dager synes än. Stjärnorna å himmelen de blän - ka.

Vers 2

Hastigt lägges sadeln på. Vi tackom nu så gärna.   Innan solen månd' upp - gå. Allt för en ljusa stjär - nan. Ingen dager synes än. Stjärnorna å himmelen de blän - ka.

Vers 3

Bästa fålen Apelgrå. Vi tackom nu så gärna.   Den rider Staffan själv up på. Allt för en ljusa stjär- nan. Ingen dager synes än. Stjärnorna på himmelen de blän - ka.

Se också