Ackord till Stilla natt

Text och ackord till den klassiska julsången Stilla natt.

Om Stilla natt

  • Musik: Franz Gruber.
  • Svensk text: Carl Oscar Mannström.

Stilla natt i C (lätt)

Stilla natt i tonarten C.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Ackordanalys till Stilla natt i tonarten C för gitarr och piano. Grepptabeller för gitarr.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet F.
Grepptabell för gitarrackordet G7.
Grepptabeller för ackorden till Stilla natt (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (lätt)

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid, stjärnan blid. Skiner på barnet i stallets strå, och de vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Vers 2 (lätt)

Stora stund, heliga stund! Änglars är slår sin rund kring de vaktande herdars hjord, rymden ljuder av glädjens ord. Kristus till jorden är kommen. Eder är frälsaren född.

Vers 3 (lätt)

Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. Räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Stilla natt i G (mellan)

Stilla natt i tonarten G.

Tips! Använd ett capo för att enkelt transponera till en annan tonart.

Ackordanalys (mellan)

Ackordanalys till Stilla natt i tonarten G för gitarr och piano. Grepptabeller för gitarr.

Grepptabell för gitarrackordet C.
Grepptabell för gitarrackordet D.
Grepptabell för gitarrackordet D7.
Grepptabell för gitarrackordet G.
Grepptabell för gitarrackordet Am.
Grepptabell för gitarrackordet Am7.
Grepptabeller för ackorden till Stilla natt (ackord).

  • Klicka på ackorden i texten för att visa ackorddiagram i en "popup"-ruta.
  • Dator: Använd <Tab>/<Shift><Tab> för att vandra framåt och bakåt mellan ackorden i texten.
  • Gitarr: Använd ett capo för att enkelt ändra tonart.
  • Zooma in för att förstora ett ackorddiagram. Speciellt användbart på små skärmar som mobiltelefoner när man övar in ett nytt ackord.

Vers 1 (mellan)

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid, stjärnan blid, skiner på barnet i stallets strå, och de vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Vers 2 (mellan)

Stora stund, heliga stund! Änglars här slår sin rund, kring de vaktande herdars hjord, rymden ljuder av glädjens ord. Kristus till jorden är kommen. Eder är frälsaren född.

Vers 3 (mellan)

Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. Räddningstimman för världen slår, nu be - gynner vårt jubel år. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

Se också