Hosiannah! Görer portarna höga

Hosiannah! Görer portarna höga, är en juldikt av Gustaf Fröding (1860 -1911).

Text

Texten till Hosiannah! Görer portarna höga av Gustaf Fröding.

Görer portarna höga och dörrarna vida
och häng slingor av grönt över ringmuren din,
dotter Zion, statt upp, att din konung må rida
som en ärones konung,
en ärones konung,
som en ärones konung må dragadärin!

Låter harporna ljuda, basunerna stöta
och lägg kläden och palmer för konungens fot,
låt ditt folk strömma ut att sin härskare möta
under glädje och gamman,
glädje och gamman,
under gamman och fröjd gå sin konung emot!

Bortom skyn är hans rike av vin och av honung,
bortom skyn är hans härskarors vapendån,
han är kärlekens konung och frihetens konung
– klinge högt: Hosiannah!
högt: Hosiannah!
klinge högt: Hosiannah, Davids son!