O helga natt (Adams julsång)

Text (lyrics) till julsången O helga natt även kallad Adams julsång.

  • Musiken är komponerad av Adolphe Adam.
  • Den svenska texten är skriven av Augustin Kock.

Kolla också in texten till den engelska versionen O Holy Night.

Text

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ackord till O helga natt

Poplåtar.se hittar du O helga natt med ackord (chords).

Se också