Sankt Staffans visa från Norrland

Texten till Sankt Staffans visa från Norrland.

  • Traditionell.

Text

Staffan var en stalledräng, stalledräng,
stalledräng, han vattnade sina fålar fem.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Två de voro röda, röda, röda,
de förtjänte så väl sin föda.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Två de voro vita, vita, vita,
de voro varann så lika.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Den femte han var apelgrå, apelgrå,
apelgrå, den plägade Staffan rida på.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Staffan red till källarknut, källarknut,
källarknut, där han var van få ölet ut.

I ra, i ra, i ral lal le ra ra,
hejsan, låt oss lustiga vara.
En gång jul om året bara,
sjung, falle-dudeliga-dulan-lej.

Se också