Sankt Staffans visa

Texten till Sankt Staffans visa.

  • Traditionell.

Text

Staffan var en stalledräng.
Håll dig väl fållen min.
Han vattnade de fålar fem.
Allt för den ljusa stjärnan.
Ingen dager synes än, synes än.
Men stjärnorna på himmelen de blänka.

Se också