Julvisa

Julvisa, även känd som Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt, är en julpsalm av Zacharias Topelius.

Om

  • Zacharias Topelius (1818 – 1898) skrev julpsalmen Julvisa år 1897.
  • Musik: Jean Sibelius tonsatte Julvisa 1895.
  • Zacharias Topelius var en finlandssvensk författare.

Text

Texten till psalmen Julvisa.

Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt
och över jorden frid.
Giv mig en fest som gläder mest
den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt,
giv mig en änglavakt.

Giv mig ett hem på fosterjord,
en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord
och mörker däromkring.
Giv mig ett bo med samvetsro,
med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord
och ljus av Herrens ord.

Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
i världens vintertid.
Du ende som ej skiftar om,
min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom glad och hjärtevarm.