Domaredansen

Text till ringleken Domaredansen.

  • Domaredansen är en traditionell sånglek, ringlek och danslek.

Text

Nu vilja vi begynna en domaredans,
Men domaren är inte hemma! (alt. Medan domaren själv är hemma)
Och alla de som i domaredansen gå
Deras hjärtan skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
skall du mot ljuset le (alt. ska du emot mig le).