Lunka på

Lunka på är en traditionell sång- och ringlek.

Text

Texten till den traditionella ringleken Lunka på.

Lunka på, lunka på, vi ha långan väg att gå.
Lunka på, lunka på, vi ha långan väg att gå.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.

Smyga på, smyga på, vi ha långan väg att gå.
Smyga på, smyga på, vi ha långan väg att gå.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.

Hoppa på, hoppa på, vi ha långan väg att gå.
Hoppa på, hoppa på, vi ha långan väg att gå.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.

Trippa på, trippa på, vi ha långan väg att gå.
Trippa på, trippa på, vi ha långan väg att gå.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.

Klättra på, klättra på, vi ha långan väg att gå.
Klättra på, klättra på, vi ha långan väg att gå.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika, hopp, mor Annika,
hopp, min lilla Annika.