Små grodorna

Små grodorna är en klassisk sånglek som passar på julafton kring granen eller till midsommar runt midsommarstången, till barnens stora glädje.

Text

Texten till ringleken Små grodorna.

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.

Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack ka.
Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack ka.

Små grisarna, små grisarna är lustiga att se.
Små grisarna, små grisarna är lustiga att se.
Båd svansar, båd svansar, och öron hava de.
Båd svansar, båd svansar, och öron hava de.

Nöff, nöff, nöff, nöff…